പ്രവാസികൾക്ക് നാടും വീടും കണ്ടു രസിക്കാം , Enjoy with seeing your house and native place

പ്രവാസികൾക്ക് നാടും വീടും കണ്ടു രസിക്കാം , Enjoy with seeing your house and native place

 


പ്രാഥമികമായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളെ


അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂമിയുടെ 3D

പ്രതിനിധാനം നൽകുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ


പ്രോഗ്രാമാണ് ഗൂഗിൾ എർത്ത്. ഉപഗ്രഹ


ചിത്രങ്ങൾ, ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി,


ജിഐഎസ് ഡാറ്റ എന്നിവ ഒരു 3D


ഗ്ലോബിലേക്ക് സൂപ്പർഇമ്പോസ്


ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഭൂമിയെ മാപ്പ്


ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക്


നഗരങ്ങളും ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളും വിവിധ


കോണുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ


അനുവദിക്കുന്നു.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിലാസങ്ങളും


കോർഡിനേറ്റുകളും നൽകി അല്ലെങ്കിൽ


ഒരു കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ്


ഉപയോഗിച്ച് ലോകം പര്യവേക്ഷണം


ചെയ്യാൻ കഴിയും. നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടച്ച്


സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ


സ്റ്റൈലസ്


ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണിലോ


ടാബ്ലെറ്റിലോ പ്രോഗ്രാം ഡൗൺലോഡ്


ചെയ്യാനും കഴിയും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക്


കീഹോൾ മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച്


സ്വന്തം ഡാറ്റ ചേർക്കാനും ഫോറങ്ങൾ


അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗുകൾ പോലുള്ള വിവിധ


ഉറവിടങ്ങൾ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും


പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം. ഭൂമിയുടെ


ഉപരിതലത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വിവിധ


തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാൻ


Google Earth-ന് കഴിയും കൂടാതെ ഒരു


വെബ് മാപ്പ് സേവന ക്ലയന്റ് കൂടിയാണ്.
2019-ൽ, ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഇപ്പോൾ


ലോകത്തിന്റെ 97 ശതമാനത്തിലധികവും


ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും 10 ദശലക്ഷം


മൈൽ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഇമേജറി


പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗൂഗിൾ


വെളിപ്പെടുത്തി
എർത്ത് നാവിഗേഷനു പുറമേ, ഗൂഗിൾ


എർത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്


ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ


മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ്


ടൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ടൂളുകളുടെ ഒരു


പരമ്പര നൽകുന്നു. ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയ്ക്കും


കൂടുതൽ ഗോളങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ


രാത്രി ആകാശം കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു


ഉപകരണവും ലഭ്യമാണ്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്


സിമുലേറ്റർ ഗെയിമും


64


ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പനോരമിയോയിൽ


അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ


നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ


വിക്കിപീഡിയ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ,


തെരുവ് കാഴ്ച ഇമേജറി എന്നിവ കാണാൻ


മറ്റ് സവിശേഷതകൾ ഉപയോക്താക്കളെ


അനുവദിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ എർത്തിന്റെ


വെബ് അധിഷ്ഠിത പതിപ്പിൽ വോയേജറും


ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ആനുകാലികമായി


ഇൻ-പ്രോഗ്രാം ടൂറുകൾ ചേർക്കുന്നു,


APP DOWNLOAD HERE

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet