ഏത് ഫോണിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം...| Best Camera Features

ഏത് ഫോണിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം...| Best Camera Features വീഡിയോയിലെന്ന പോലെ ചുറ്റും 360

ഡിഗ്രിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ

panaroma അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോണിൽ

ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ എടുക്കുന്ന

സ്ഥലം മുഴുവനായി 360 ഡിഗ്രിയിൽ

കാണാൻ സാധിക്കുന്ന TeliportMe,

Panoramas360 camera എന്ന ഈ

കിടിലൻ അപ്ലിക്കേഷന് Google Play Store

ൽ 50000ൽ അധികം 5 സ്റ്റാർ റിവ്യൂകളും

15 മില്യണിൽ അധികം ഡൗൺലോഡും

ഉണ്ട്.


ക്യാപ്ചർ ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്ത്

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇടത്തുനിന്ന്

വലത്തോട്ട് സാവധാനത്തിലും

ഇളകാതെയും ചലിപ്പിക്കുക. ക്യാപ്ചർ

ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രെയിമുകൾ ഒരു

ആകർഷണീയമായ പനോരമയിലേക്ക്

സ്വയമേവ മാറും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ

തന്നെ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഉള്ള പനോരമ

ഇമേജ് ഫോൺ ഗാലറിയിലേക്ക് സേവ്

ആകും.


APPLICATION FEATURES:

Panoramas can be shared & viewed via 3D


viewer or as flat images

Non-compass capture

Automatic storage in SD card.

Photosphere integration lets you upload

directly into Teliportme

Direct upload to Instagram, Whatsapp,

Facebook, Twitter and embed on your

website too.

Share flat images via email

Automatic geo-tagging

HD option to get high res panoramas.


For Android APP- Download Here


For I phone APP - Download Here

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet