ഇഖാമയിലെ ഇമേജ് മാറ്റാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് | Now You can change Image on Iqama very easily!

ഇഖാമയിലെ ഇമേജ് മാറ്റാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് | Now You can change Image on Iqama very easily!

 ഇഖാമയിലെ ഇമേജ് മാറ്റാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്, ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം, മറ്റൊന്ന് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് .ഇമേജ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ?

ഉണ്ട് ! സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എടുത്തു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഖാമയിലെ ഇമേജ് ഇപ്പോഴും മാറാതെ പഴയത് പോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയല്ലേ ? ആ ഇമേജിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മുഖം  ഇപ്പൊൾ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമാണ്.


എങ്ങിനെയാണ് ഇഖാമയിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് change ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 

നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രവേശിച്ച സമയം മുതൽ നിങ്ങളുടെ രൂപം ഗണ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഖാമയിലെ ഇമേജ് മാറ്റുക അനിവാര്യമാണ്.  അല്ലാത്തപക്ഷം, ചില സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.


നിങ്ങളുടെ ഇഖാമയിലെ ചിത്രം മാറ്റുന്നതിന്, താഴേ പറയുന്ന കര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക :-


1 - റസിഡന്റ് സർവീസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജവാസാത്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക.


2 - ഇഖാമ വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് നൽകുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.


3 - മേശപ്പുറത്ത് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച കൗണ്ടറിലേക്ക് പോകുക.4 - നിങ്ങളുടെ ഇഖാമ നൽകുകയും ഉദ്ദേശ്യം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.


5 - നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം എടുക്കും.ഓഫീസർ ഒരു പുതിയ പിക് എടുക്കും.അതോടെ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് മാറും.


6 - അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഖാമ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു കൗണ്ടറിൽ പോയി അത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക.

KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet