പ്രവാസികൾക്കിനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ എക്സിറ്റ് റീ എൻട്രി വിസ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം.

പ്രവാസികൾക്കിനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ എക്സിറ്റ് റീ എൻട്രി വിസ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം.

 


അബ്‌ഷർ, ജവാസാത്ത് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ആശ്രിതർക്ക് എക്‌സിറ്റ് റീ എൻട്രി വിസ പരിശോധിക്കുകയും പ്രിന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

സൗദിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ റീ എൻട്രി വിസയുടെ പ്രിന്റ് ആവശ്യമില്ല.എങ്കിൽ സൗദിക്ക് പുറത്തുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ അധികാരികൾക്ക് എക്സിറ്റ് റീ എൻട്രിയുടെ പ്രിന്റ് ആവശ്യമാണ്.സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിസയുടെ ഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നിർബന്ധമായും കയ്യിൽ കരുതണം.


താഴേ നൽകുന്നത് എക്‌സിറ്റ് റീ എൻട്രി വിസ പരിശോധിക്കുന്നതിനോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് :-


1 - താഴേ നൽകിയിട്ടുള്ള  ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അബ്‌ഷർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.


https://www.absher.sa/


2 - ശേഷം Family Members” എന്നതിന് കീഴിലുള്ള “services” എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


3 - നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് “visa services” തിരഞ്ഞെടുക്കുക.


4 - “Next ” എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


5 - അടുത്തതായി സ്ക്രീനിൽ, ആർക്കാണോ വിസ വേണ്ടത്, അയാളുടെ പ്രൊഫൈലിനു നേരെയുള്ള “More Details” എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 


6 - ഒരു വിസ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടാബ് ദൃശ്യമാകും. “Print visa” എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


7 - അവസാനമായി, തിരഞ്ഞെടുത്ത ആശ്രിതന്റെ എക്സിറ്റ് റീ-എൻട്രി വിസ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുക്കാം.


മുഖീം മുഖേനയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് റീ എൻട്രി വിസ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കം താഴേ നൽകിയ രീതിയിൽ :-


1 - ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക.

https://muqeem.sa/


2 - ഇഖാമ നമ്പർ നൽകി പരിശോധിക്കുക.ശേഷം ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക:-


- വിസ നമ്പർ.

- പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ .

- ജനിച്ച ദിവസം .

- ഇഖാമയുടെ കാലഹരണ തീയതി.

- വിസ കാലഹരണ തീയതി.

 

അടുത്ത പേജിൽ, നിങ്ങളുടെ അബ്ഷർ ആക്സസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് റീഎൻട്രി വിസയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറെ കാണിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം.


KEYWORDS: Insurance , Loans , Mortgage , Credit , Donate , Trading , Software , Transfer , Hosting , Claim , Conference , Recovery , Mortgage , Technology News World Malayalam , Technology , Tech , App , Mobile , Applications , Computer , Internet